Wybory 2018

Karol Małolepszy

PSL Wołomin

Karol Małolepszy
Kandydat nr 1 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 5 Wołomin
 
• zgodnie z koncepcją rozwoju powiatu, zadbam o rozwój publicznego transportu drogowego tak, aby z każdej miejscowości była możliwość dojazdu do dwóch głównych ciągów komunikacyjny powiatu: drogi S8 i linii kolejowej,
• utworzenie powiatowego centrum wolontariatu,
• uruchomienie kursów dokształcających dla dorosłych co zdecydowanie ograniczy wykluczeni na rynku pracy,
• zwiększeni ilości spraw załatwionych w Starostwie drogą elektroniczną,
• kontynuacją działań ma być dalszy rozwój oświaty, zmodernizowanie jej bazy i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z przedsiębiorcami;
• rozwój sieci publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych;
• wyposażenie szkół w najnowsze zdobycze techniki takie jak terminalowe pracownie informatyczne i ekrany dotykowe;
• dokończenie projektu budowy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pomoże edukacji młodego pokolenia w deficytowych kierunkach;
• rozwój kształcenia w systemie pozaszkolnym i w systemie nauczania dualnego, czyli z dużym udziałem przedsiębiorców;
• informatyzacja procesów zachodzących w szkołach, łącznie z elektronicznym obiegiem dokumentacji księgowej;
ZAPRASZAM NA WYBORU
Iwona Czarnecka

PSL Wołomin

Iwona Czarnecka
Kandydatka nr 1 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 2 Marki
Jan Pyśkiewicz

PSL Wołomin

Jan Pyśkiewicz
Kandydat nr 1 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 3 Radzymin
 
Mam 28 lat i doświadczenie w pracy w samorządzie oraz społecznej. Od lat działam jako wolontariusz na terenie Miasta i Gminy Radzymin w projektach związanych z bezpośrednią pomocą najuboższym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Dzięki temu wiem, z jakimi problemami najczęściej spotykają się osoby znajdujące w ciężkiej sytuacji. Osamotnienie osób starszych, brak wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy bariery komunikacyjne dla niepełnosprawnych, to tylko niektóre z zauważonych problemów. Czas to zmienić.
W życiu zawodowym zajmuję się tematyką ochrony środowiska i opłat środowiskowych na poziomie samorządu wojewódzkiego. Wiem, jak ważne jest dla Nas samych i przyszłych pokoleń dbanie o rozwój gospodarczy regionu w równowadze z ochroną przyrody. Niektórych strat i działań nie da się cofnąć więc już dziś powinniśmy pomyśleć o strategii odpowiedzialnego rozwoju na przyszłe lata.
Powiat Wołomiński wraz z Gminą Radzymin to rejon o niezwykłym potencjale ludzkim, gospodarczym i przyrodniczym. To rejon wielkich szans, które trzeba wykorzystać.
W swojej pracy zajmę się promowaniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wsparciem dla inicjatyw lokalnych i rozwojem infrastruktury sportowej.
Anna Dzik

PSL Wołomin

Anna Dzik
kandydatka nr 1 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 6 Poświętne/ Klembów/ Dąbrówka
Małgorzata Grabkowska

PSL Wołomin

Małgorzata Grabkowska
kandydatka nr 2 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 2 Marki
 
Szanowni Państwo,
kandyduję do Rady Powiatu Wołomińskiego jako bezpartyjna kandydatka z listy nr 2 miejsca nr 2 Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam 44 lata i jestem mieszkanką Marek. Wykształcenie – studia licencjackie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i bankowość, magister Zarządzania finansami i rachunkowości. Od 9 lat zajmuję się zawodowo funduszami unijnymi w samorządowej jednostce organizacyjnej Województwa Mazowieckiego.
Posiadane doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać na rzecz rozwoju naszego Regionu, aby Nasze Miasto i Powiat dołączyły do grona Beneficjentów, którzy w sposób dynamiczny pozyskują fundusze zewnętrzne. Moim celem nadrzędnym jako kandydatki na Radną Powiatu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez:
·  modernizację infrastruktury drogowej,
·  poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez m.in. wprowadzenie sekundników sygnalizacji świetlnej,
·  zwiększenie dostępności transportu publicznego,
·  wsparcie rodzin poprzez stymulowanie i wspieranie samorządów do tworzenia placówek opiekuńczo­-wychowawczych takich jak żłobki i przedszkola,
·  wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, poprzez tworzenie i rozwijanie m.in. dziennych placówek rozwoju i opieki,
·  poprawę dostępu do usług zdrowotnych a także funkcjonowanie całodobowej apteki w Markach,
·  rozwój edukacji poprzez m.in. organizację dodatkowych zajęć dla uczniów i doposażenie szkół,
·  wykorzystanie źródeł odnawialnych oraz innowacji technologicznych w Powiecie.
Z Państwa pomocą mogę wiele zmienić
Barbara Szyłobryt

PSL Wołomin

BARBARA SZYŁOBRYT
Kandydatka nr 2 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 3 Radzymin

Od 10 lat jestem mocno związana z Radzyminem. To miasto wybrałam na swój
ostatni przystanek i pokochałam . Czuję się tu U SIEBIE.
Jestem masażystką i refleksologiem oraz krzewicielem wiedzy o działaniu na człowieka
pozytywnego myślenia. Od kilku lat jestem na emeryturze, ale czynnie wykonuję swój zawód.
Nie należę do żadnej partii i należeć nie będę.
Mam ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe. Doskonale znam cenę spokoju i szczęścia.
Praca z ludźmi nauczyła mnie patrzeć na ich potrzeby sercem.
Jako Radna chciałabym zająć się działaniem na rzecz Seniorów i osób niepełnosprawnych
{wolontariat} Z racji wieku i zawodu znam potrzeby tych ludzi.
Chciałabym to środowisko aktywizować i zachęcić do brania czynnego udziału w życiu naszej
gminy { koncert, teatr, wystawy malarstwa, itd.} jak również organizować spotkania integracyjne
Seniorów z Młodzieżą.
Moim marzeniem jest stworzenie miejsca {KLUB AKTYWNEGO CZŁOWIEKA}, gdzie Seniorzy
mogliby dzielić się z Młodymi wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową
Pragnę stworzyć w naszej gminie Biuro informacji i porad związanych z codziennym życiem, dla
mieszkańców.
Zamierzam brać aktywny udział w życiu NASZEJ gminy, wspierając i realizując wszelkie
przedsięwzięcia mogące poprawić NAM jakość życia.
Katarzyna Szymańska

PSL Wołomin

Katarzyna Szymańska
Kandydatka nr 2 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 4 Kobyłka/Zielonka
 
Od 3 roku życia mieszkam w Kobyłce. Jestem studentką II roku „Pielęgniarstwa” na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz I roku „Nauczania języków obcych” na Uniwersytecie Warszawskim. Lubię sport, zwierzęta i ciekawą lekturę. Jestem młodą, aktywną osobą z głową pełną pomysłów, chętną do działania i pomocy innym. Zależy mi na przyszłości naszej małej ojczyzny i na udziale lokalnej społeczności w jej kształtowaniu.
Mateusz Pietrzak

PSL Wołomin

Mateusz Pietrzak
Kandydat nr 2 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 6 Poświętne/ Klembów/ Dąbrówka
 
 
mam 25 lat, pochodzę z Wołomina. Jestem studentem na kierunku architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, pracuję w jednej z lokalnych firm z branży medycznej. Zdecydowałem się kandydować do Rady Powiatu Wołomińskiego, ponieważ chciałbym, jako przedstawiciel ludzi młodych, mieć realny wpływ na rozwój powiatu i móc realizować Wasze oczekiwania i pomysły.
Ewa Partyka-Kaczmarska

PSL Wołomin

Ewa Partyka-Kaczmarska
Kandydatka nr 2 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 7 Tłuszcz/ Jadów /Strachówka
 
mieszkanka gm. Tłuszcz, z wykształcenia mgr pielęgniarstwa menadżer Ochrony Zdrowia, specjalista oceny jakości świadczeń medycznych, społecznik od wielu lat, angażujący się w bezinteresowne wsparcie i pomoc drugiemu człowiekowi. Aktualnie pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Powiatowym w Wołominie.
Prowadzę również swoją firmę „Kompleksowa opieka w domu nad pacjentem”. Moje motto to praca dla państwa i powiatu wołomińskiego - naszym wspólnym dobrem a rozwój powiatu wołomińskiego moim
najwyższym celem. Każdy z nas zasługuje na szybki dostęp do świadczeń medycznych i wysoką jakość tych usług. W radzie powiatu chciałabym ułatwić państwu większą dostępność do szerokiej gamy
świadczeń medycznych. Pragnę również zapewnić, że osobiście zadbam o to by świadczenia w ramach opieki zdrowotnej były oferowane tylko na najwyższym poziomie. Chciałabym podkreślić jak
ważne jest prowadzenie dalszych działań w kierunku rozwoju naszego szpitala powiatowego, jego remontu niektórych oddziałów szpitalnych po to by zapewnić państwu jak najlepsze warunki pobytu i wysoki standard opieki, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia medyczne i zaoferowanie wysokiej jakości usług to konieczność. Swoimi działaniami będę pragnęła umożliwić Państwu łatwiejszy
dostęp do świadczeń i wysoką jakość usług medycznych.
Dorota Skrzypczak

PSL Wołomin

Dorota Podymniak
Kandydatka nr 3 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 3 Radzymin
 
lat 44
3 dzieci 23, 20 i 5 lat.
W Radzyminie mieszkam od 9 lat.
Od 13 lat pracuję Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego.
Joanna Olewińska

PSL Wołomin

Joanna Olewińska
Kandydatka nr 3 do Rady Powiatu Wołomińskiego z okręgu 5 Wołomin

Wybory 2018

25 naszych idzie po zwycięstwo
 

Listy zarejestrowaliśmy w 7 okręgach wyborczych powiatu wołomińskiego.

Nasze propozycje kandydowania do samorządu powiatowego zaadresowaliśmy do wielu osób nie tylko ze środowiska PSL. Dlatego na naszej liście jest wiele osób nie należących do Partii.
Młodość nowych kandydatów połączona z bogatym doświadczeniem pozostałych tworzy potencjał pozwalający przekazywać doświadczenie w działalności samorządowej następnym pokoleniom.
Indywidualne propozycje programowe naszych przyszłych radnych poszerza bogaty program wyborczy PSL.
Lepsza opieka pacjentów, ciekawsze kierunki kształcenia w szkołach, rozbudowa i modernizacja sieci dróg, rozszerzenie rynków zbytu dla rolnictwa, nowe miejsca pracy dla mieszkańców czy też propagacja odnawialnych źródeł energii to tylko część naszych propozycji programowych.
Szczegółowe informacje o naszych założeniach programowych będziemy publikować na naszej stronie PSL Powiat Wołomiński i materiałach wyborczych.
W trwającej kadencji mieliśmy 2 radnych, w tym jednego członka zarządu.
Chcemy ten sukces zwielokrotnić i wziąć odpowiedzialność za zarządzanie powiatem .
Jesteśmy do tego przygotowani.
 
Nasi Kandydaci:
Okręg nr 1 Ząbki: Maria Stolarska, Roman Korzewicz, Sylwia Stanibuła Urban
Okręg nr 2 Marki: Iwona Czarnecka, Małgorzata Grabowska, Emil Białek
Okręg nr 3 Radzymin: Jan Pyśkiewicz , Barbara Szyłobryt, Dorota Podymniak
Okręg nr 4 Kobyłka/ Zielonka: Jolanta Nowak ,Katarzyna Szymańska , Marek Wesołowski Mariusz Pastor
Okręg nr 5 Wołomin: Karol Małolepszy, Marianna Przystupa, Joanna Olewińska, Joanna Janukowicz-Szerszeniewska, Bogdan Pacholski, Jan Zientara
Okręg nr 6 Poświętne/ Klembów/ Dąbrówka: Anna Dzik, Mateusz Pietrzak, Anna Kekuś-Foks
Okręg nr 7 Tłuszcz/ Jadów /Strachówka: Władysław Krysik ,Ewa Partyka- Kaczmarska; Marta Szulęcka
Nasi kandydaci do Sejmiku Mazowieckiego to Emilia Oleksiak i Waldemar Andrzejczak.
 
Karol Małolepszy
Copyright ©2017 PSL Wołomin, All Rights Reserved.