środa, Październik 17, 2018, 17:16 | Brak komentarzy »


Jeszcze tylko środa,czwartek piątek i zalegnie "cisza wyborcza" W dobie internetu będzie to pewnego rodzaju fikcją. NIe pojawią się nowe informacje o kandydatach ale te " stare" cały czas będą dostępne
Dołączam się do tegoż milczenia swoimi planami na nową kadencje.

• zgodnie z koncepcją rozwoju powiatu, zadbam o rozwój publicznego transportu drogowego tak, aby z każdej miejscowości była możliwość dojazdu do dwóch głównych ciągów komunikacyjny powiatu: drogi S8 i linii kolejowej,
• utworzenie powiatowego centrum wolontariatu,
• uruchomienie kursów dokształcających dla dorosłych co zdecydowanie ograniczy wykluczeni na rynku pracy,
• zwiększeni ilości spraw załatwionych w Starostwie drogą elektroniczną,
• kontynuacją działań ma być dalszy rozwój oświaty, zmodernizowanie jej bazy i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z przedsiębiorcami;
• rozwój sieci publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych;
• wyposażenie szkół w najnowsze zdobycze techniki takie jak terminalowe pracownie informatyczne i ekrany dotykowe;
• dokończenie projektu budowy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pomoże edukacji młodego pokolenia w deficytowych kierunkach;
• rozwój kształcenia w systemie pozaszkolnym i w systemie nauczania dualnego, czyli z dużym udziałem przedsiębiorców;
• informatyzacja procesów zachodzących w szkołach, łącznie z elektronicznym obiegiem dokumentacji księgowej;

ZAPRASZAM NA WYBORU


Sobota, Październik 13, 2018, 22:56 | Brak komentarzy »


Emilia Oleksiak – gotowy(a) do działania.
19 września o 07:57 ·
Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Mazowsza

Moje całe życie zawodowe związane jest z samorządem terytorialnym. Pracując w urzędach gmin i miast na co dzień doskonale poznałam problemy mieszkańców wsi i małych miast i od wielu lat staram się je rozwiązywać. Od 2016 roku jestem doradcą społecznym pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego. Praca dla naszej lokalnej społeczności daje mi satysfakcję, bo widać jej namacalne efekty w postaci poprawienia komfortu naszego życia.
Postanowiłam, że w nadchodzących wyborach samorządowych będę kandydowała do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz całego Mazowsza. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi i zaangażowaniu w liczne projekty społeczne, wiem, jak nieocenioną pracę wykonują przedstawiciele organizacji społecznych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych. Dlatego swoją pracę w Sejmiku będę opierać na ścisłej współpracy z Wami – mieszkańcami, działaczami społecznymi, bo tylko wspólnie możemy skutecznie zmieniać nasze Mazowsze.


Czwartek, Październik 11, 2018, 18:09 | Brak komentarzy »

Nasi Kandydaci:
Okręg nr 1 Ząbki: Maria Stolarska, Roman Korzewicz, Sylwia Stanibuła Urban
Okręg nr 2 Marki: Iwona Czarnecka, Małgorzata Grabowska, Emil Białek
Okręg nr 3 Radzymin: Jan Pyśkiewicz , Barbara Szyłobryt, Dorota Podymniak
Okręg nr 4 Kobyłka/ Zielonka: Jolanta Nowak ,Katarzyna Szymańska , Marek Wesołowski Mariusz Pastor
Okręg nr 5 Wołomin: Karol Małolepszy, Marianna Przystupa, Joanna Olewińska, Joanna Janukowicz-Szerszeniewska, Bogdan Pacholski, Jan Zientara
Okręg nr 6 Poświętne/ Klembów/ Dąbrówka: Anna Dzik, Mateusz Pietrzak, Anna Kekuś-Foks
Okręg nr 7 Tłuszcz/ Jadów /Strachówka: Władysław Krysik ,Ewa Partyka- Kaczmarska; Marta Szulęcka
Nasi kandydaci do Sejmiku Mazowieckiego to Emilia Oleksiak i Waldemar Andrzejczak.


Copyright ©2017 PSL Wołomin, All Rights Reserved.