środa, Październik 17, 2018, 17:16


Jeszcze tylko środa,czwartek piątek i zalegnie "cisza wyborcza" W dobie internetu będzie to pewnego rodzaju fikcją. NIe pojawią się nowe informacje o kandydatach ale te " stare" cały czas będą dostępne
Dołączam się do tegoż milczenia swoimi planami na nową kadencje.

• zgodnie z koncepcją rozwoju powiatu, zadbam o rozwój publicznego transportu drogowego tak, aby z każdej miejscowości była możliwość dojazdu do dwóch głównych ciągów komunikacyjny powiatu: drogi S8 i linii kolejowej,
• utworzenie powiatowego centrum wolontariatu,
• uruchomienie kursów dokształcających dla dorosłych co zdecydowanie ograniczy wykluczeni na rynku pracy,
• zwiększeni ilości spraw załatwionych w Starostwie drogą elektroniczną,
• kontynuacją działań ma być dalszy rozwój oświaty, zmodernizowanie jej bazy i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z przedsiębiorcami;
• rozwój sieci publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych;
• wyposażenie szkół w najnowsze zdobycze techniki takie jak terminalowe pracownie informatyczne i ekrany dotykowe;
• dokończenie projektu budowy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pomoże edukacji młodego pokolenia w deficytowych kierunkach;
• rozwój kształcenia w systemie pozaszkolnym i w systemie nauczania dualnego, czyli z dużym udziałem przedsiębiorców;
• informatyzacja procesów zachodzących w szkołach, łącznie z elektronicznym obiegiem dokumentacji księgowej;

ZAPRASZAM NA WYBORU


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2017 PSL Wołomin, All Rights Reserved.